Osvědčení o absolvování školení a odborné způsobilosti k provádění protipožárních nátěrů a nástřiků výrobky Qualichem.