Osvědčení o absolvování školení a odborné způsobilosti k provádění montáží oken Velux číslo 01-96.